znak

- USŁUGI BRUKARSKIE -

- ROBOTY ZIEMNE I WYNAJEM SPRZĘTU -

- KRUSZYWA BUDOWLANE -

- KAMIENIE OGRODOWE -

znak

Kruszywa budowlnane

 • żwir
 • ziemia
 • podsypka
 • piaski sortowane: 0:2 mm, 0:4 mm
 • żwir 2:8 mm, 8:16 mm
 • mieszanki żwirowo-piaskowe
 • tłucznie drogowe wielu frakcji

znak

Kruszywa Ogrodowe

 • kamień polny
 • żwirki ozdobne
 • grysy ogrodowe w wielu kolorach
 • kora kamienna
 • kostka granitowa 4/6, 7/9, 8/11, 15/17
 • piaskowiec
 • otoczaki
 • głazy narzutowe
 • kamienie na skalniaki i ścieżki ogrodowe

znak

Roboty ziemne i wynajem sprzętu

 • wykopy, nasypy, plantowanie, wymiana gruntów
 • zasypywanie budynków
 • roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
 • Wynajem sprzętu z obsługą operatorską
  • koparki
  • koparko-ładowarki
  • samochody dostawcze
  • wywrotki budowlane
  • HDS

znak

Usługi Brukarskie

 • kompleksowe usługi brukarskie - od projektu po realizację
 • nawierzchnie brukowe z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej
 • nawierzchnie brukowe z kamienia naturalnego – granitu, piaskowca, bazaltu itp.
 • nawierzchnie brukowe z kamienia polnego
 • kanaliza deszczowa: odwodnienia liniowe, studzienki, przykanaliki, wpusty
 • podbudowy: kamienne, betonowe, z gruzu kruszonego
Od początku naszej działalności zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy wiele projektów, począwszy od posesji prywatnych poprzez rezydencje, gospodarstwa rolne, obiekty sakralne i przemysłowe.